Geschiedenis van de MBV. In 1959 waren er in Middelburg een aantal sportclubs en verenigingen die binnen hun ledenbestand ook een aantal mensen hadden die af en toe een partijtje wilden volleyballen. Zonder echt competitie te spelen ging men bij elkaar op bezoek voor een onderlinge strijd. Toen de teams eenmaal de smaak van het wedstrijd-spelen geproefd hadden, kwam men tot het besluit om hier meer gestalte aan te geven en was de oprichting van de MBV een feit. Er werd gekozen voor een vereniging waarvan de ingeschreven teams lid zijn. Dit werd niet in dank afgenomen door de NEVOBO. Deze betitelde de competitie van de MBV als “wild” en verbood Nevobo-spelers aan deze competitie deel te nemen. Toch was het een gat in de markt. Begon de MBV eind jaren vijftig met zes teams. Heel vlug groeide het ledental. Eind van de zestiger jaren deden 24 teams mee aan de competitie en dit aantal teams groeide tot 99 teams eind jaren tachtig begin jaren negentig. Door de toename van het aantal teams was ook de vraag naar speelruimte steeds een aandachtspunt. Bij de oprichting van de MBV speelden de teams in de gemeentelijke gymzaaltjes. De sporthal aan de Nassaulaan bood na de opening huisvesting. Daarna werd de competitie gehouden in de sporthal op ‘t Zand. Nu wordt al 25 jaar gespeeld op de 6 velden van het sportcomplex "De Kruitmolen" aan de Kruitmolenlaan te Middelburg.
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING