WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 07-nov-17 Speelweek 8 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  De Graaf Assurantiën - Autob Schout Gapinge  VNLS                 1H        2                            -                                                     3                            -                                            2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  - The Tube              V.N.L.S.             1D        5                            -                                                     6   2D  VV Jong Ambon        - J2T / SVS 1           Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15  1   1H  Munter Volley 1      - VNLS                  De Graaf Assurantiën 1H        2                            -                                                     3   2H  Munter Volley 2      - SMA Zeeland           HZ Univ of Appl Scnc 2H        4   1D  V.N.L.S.             - Kraamzorg Post        Restaur. Valkenisse  1D        5                            -                                                     6   2D  Camp.sh Clarijs/SVS2 - Kookbrd Krommenhoeke  J2T / SVS 1          2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.15  1   1H  Jonika               - Sport 2000 Mdb/'tZnd  Munter Volley 1      1H        2                            -                                                     3   2H  HZ Univ of Appl Scnc - Eastman               Munter Volley 2      2H        4   1D  't Ken Net 1         - Vlijtig Liesje        Kraamzorg Post       1D        5                            -                                                     6   2D  Jumbo                - Bowling DeKruitmolen  Camp.sh Clarijs/SVS2 2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 14-NOV-17 Speelweek 9 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  VNLS                 - Neele-Vat Logistics   Fysio for You        1H        2                            -                                                     3   2H  SMA Zeeland          - Bowling d Kruitmolen  Bestuur              2H        4   1D  't Ken Net 1         - VC Dauwendaele        V.N.L.S.             1D        5                            -                                                     6   2D  Jumbo                - Camp.sh Clarijs/SVS2  VV Jong Ambon        2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15  1   1H  De Graaf Assurantiën - Fysio for You         VNLS                 1H        2                            -                                                     3   2H  Univ.Coll. Roosevelt - Provincie Zeeland     CZ                   2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  - V.N.L.S.              't Ken Net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  VV Jong Ambon        - ’t Ken Net 2          Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.15  1   1H  Munter Volley 1      - Koperarm              De Graaf Assurantiën 1H        2                            -                                                     3   2H  Munter Volley 2      - CZ                    Bestuur              2H        4   1D  The Tube             - Kraamzorg Post        Restaur. Valkenisse  1D        5                            -                                                     6   2D  Bowling DeKruitmolen - Kookbrd Krommenhoeke  ’t Ken Net 2         2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 21-nov-17 Speelweek 10 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  VNLS                 - Sport 2000 Mdb/'tZnd  Jonika               1H        2                            -                                                     3   2H  SMA Zeeland          - Eastman               HZ Univ of Appl Scnc 2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  - Kraamzorg Post        Vlijtig Liesje       1D        5                            -                                                     6   2D  Jumbo                - Kookbrd Krommenhoeke  J2T / SVS 1          2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15  1   1H  Jonika               - Neele-Vat Logistics   Fysio for You        1H        2                            -                                                     3   2H  HZ Univ of Appl Scnc - Bowling d Kruitmolen  Klaas Vaak           2H        4   1D  Vlijtig Liesje       - VC Dauwendaele        Kraamzorg Post       1D        5                            -                                                     6   2D  J2T / SVS 1          - 't Ken net 2          Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.15  1   1H  Fysio for You        - Autob Schout Gapinge  Neele-Vat Logistics  1H        2                            -                                                     3   2H  Provincie Zeeland    - Klaas Vaak            Bowling d Kruitmolen 2H        4   1D  The Tube             - V.N.L.S.              VC Dauwendaele       1D        5                            -                                                     6   2D  Bowling DeKruitmolen - Camp.sh Clarijs/SVS2  't Ken net 2         2D ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 28-nov-17 Speelweek 11 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Fysio for You        - Neele-Vat Logistics   Sport 2000 Mdb/'tZnd 1H        2                            -                                                     3   2H                       -                                            2H        4   1D  The Tube             - Vlijtig Liesje        't Ken Net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  Camp.sh Clarijs/SVS2 - 't Ken net 2          VV Jong Ambon        2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.15  1   1H  Munter Volley 1      - Sport 2000 Mdb/'tZnd  Koperarm             1H        2                            -                                                     3   2H  Munter Volley 2      - Eastman               Provincie Zeeland    2H        4   1D  Restaur. Valkenisse  - 't Ken Net 1          The Tube             1D        5                            -                                                     6   2D  Jumbo                - VV Jong Ambon         Camp.sh Clarijs/SVS2 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.15  1   1H  De Graaf Assurantien – Koperarm              Munter Volley 1      1H        2                            -                                                     3   2H  Provincie Zeeland    - Bowling d Kruitmolen  Eastman              2H        4   1D  V.N.L.S.             - VC Dauwendaele        Restaur. Valkenisse  1D        5                            -                                                     6   2D  Bowling DeKruitmolen - J2T / SVS 1           Jumbo                2D ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING
HOME INFORMATIE ORGANISATIE WEDSTRIJDSCHEMA WEDSTRIJDINFO NIEUWS SPORTVERZORGING