-
WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 06-apr-21 Speelweek 26 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Dr eamteam           - VNLS                  Jonika               1H                2                            -                                                     3   2H  Mellow Munter        - Eastman               Hypotheker MDS/VSG   2H                 4   1D  Sneakers             - Vlijtig Liesje        't Ken Net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  't Ken net 2         – VV Jong Ambon         Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Fysio For You        - Jonika                Young Munter         1H                                        2                            -                                                     3   2H  Hypotheker MDS/VSG   - ADRZ                  Mellow Munter        2H                4   1D  't Ken Net 1         - V.N.L.S.              Vlijtig Liesje       1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke - Bowling DeKruitmolen  Camp.sh Clarijs/SVS  2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Koperarm             - Thuismakelaars        Fysio For You        1H                2                            -                                                     3   2H  Munter Error         - Tummers               ADRZ                 2H                                         4   2D  Mysti Munter         - Camp.sh Clarijs/SVS   Bowling DeKruitmolen 2D        5                            -                                                     6   1H  Young Munter         - Neele-VAT Logistics   Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 13-apr-21 Speelweek 27 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Fysio For You        - Dr eamteam            Thuismakelaars       1H               2                            -        3   2H  ADRZ                 - CZ                    Bowling d Kruitmolen 2H                                  4   1D  Vlijtig Liesje       - V.N.L.S.              Kraamzorg Post       1D        5                            -                                                     6   2D  Camp.sh Clarijs/SVS  - VV Jong Ambon         Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Thuismakelaars       - VNLS                  De Graaf Assurantiën 1H                                         2                            -                                                     3   2H  Hypotheker MDS/VSG   - Bowling d Kruitmolen  CZ                   2H                                           4   1D  Kraamzorg Post       - Restaur. Valkenisse   Vlijtig Liesje       1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke – 't Ken net 2          Sport Centre Souburg 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Young Munter         - Jonika                VNLS                 1H                     2                            -                                                     3   1H  Neele-VAT Logistics  - De Graaf Assurantiën  Bestuur              1H                                          4   2D  Sport Centre Souburg - Bowling DeKruitmolen  't Ken net 2         2D        5                            -                                                     6                            - ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA dinsdag 20-apr-21 Speelweek 28 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  De Graaf Assurantiën - VNLS                  Jonika               1H                                                                        2                            -        3   2H  Hypotheker MDS/VSG   - CZ                    Tummers              2H                                                                    4   1D  Sneakers             - ’t Ken Net 1          Kraamzorg Post       1D        5                            -                                                     6   2D  Bowling DeKruitmolen – Camp.sh Clarijs/SVS   Sport Centre Souburg 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Koperarm             - Jonika                Young Munter         1H                                                                        2                            -                                                     3   2H  Bowling d Kruitmolen – Tummers               Munter Error         2H                                                                        4   1D  Kraamzorg Post       - V.N.L.S.              ’t Ken Net 1         1D        5                            -                                                     6   2D  Sport Centre Souburg – ’t Ken Net 2          Camp.sh Clarijs/SVS  2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1   1H  Fysio For You        - Neele-VAT Logistics   Koperarm             1H                                                                         2                            -                                                     3   2H  ADRZ                 - Munter Error          Bowling d Kruitmolen 2H                                                                         4   2D  Sport Centre Souburg - VV Jong Ambon         ’t Ken Net 2         2D        5                            -                                                     6   1H  Young Munter         - Dr eamteam            Bestuur              1H ------------------------------------------------------------------------------------ WEDSTRIJDSCHEMA woensdag 28-apr-21 Speelweek 29 ------------------------------------------------------------------------------------ TIJD VELD KLAS              W E D S T R I J D               SCHEIDSR - TELLER   KLAS ------------------------------------------------------------------------------------ 19.15  1   1H  Jonika               - Thuismakelaars        Young Munter         1H                                                                        2                            -        3   2H  Bowling d Kruitmolen - Eastman               Mellow Munter        2H                                                                    4   1D  Vlijtig Liesje       - ’t Ken Net 1          Restaur. Valkenisse  1D                                5                            -                                                     6   2D  Bowling DeKruitmolen – Mysti Munter          Kookbrd Krommenhoeke 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 20.20  1   1H  Young Munter         - Koperarm              Thuismakelaars       1H                                                                        2                            -                                                     3   2H  Mellow Munter        - Tummers               Eastman              2H                                                                        4   1D  Sneakers             - Restaur. Valkenisse   Vlijtig Liesje       1D        5                            -                                                     6   2D  Kookbrd Krommenhoeke – Sport Centre Souburg  Bowling DeKruitmolen 2D ------------------------------------------------------------------------------------ 21.25  1                            -        2                            -                                                     3                            -        4                            -        5                            -                                                     6                            -  ------------------------------------------------------------------------------------
© WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING
HOME INFORMATIE ORGANISATIE WEDSTRIJDSCHEMA WEDSTRIJDINFO NIEUWS SPORTVERZORGING